MUZEUM HISTORII SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
RADCÓW PRAWNYCH

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

     

 

 ul. Przejazd 2A
15-430 Białystok
woj. podlaskie
tel. (85) 744-50-94,  tel. (85) 746-03-89
e-mail: oirp@oirp.bialystok.pl

 Dziekan: Joanna Beata Kamieńska