MUZEUM HISTORII SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
RADCÓW PRAWNYCH

ZNAK

Decyzję o ustaleniu logo Krajowej Izby Radców Prawnych podjęto 22 czerwca 1995 roku Uchwałą Nr 586/III/95 w sprawie wzoru znaku identyfikacyjnego radców prawnych. Ustalono wówczas, że wzór znaku użytkowego przeznaczony jest do stosowania przez organy samorządu radców prawnych, kancelarie radców prawnych i spółki radców prawnych oraz, szeroko, przez radców prawnych w ich działalności zawodowej. Zalecono również korzystanie z logotypu KIRP Okręgowym Izbom Radców Prawnych, poprzez stosowanie znaku na papeterii firmowej oraz propagowanie jego używania przez radców prawnych w ich zawodowej działalności.

Prace nad znakiem zlecono artyście plastykowi Edwardowi Gorolowi (1930 – 2003) rzeźbiarzowi, medalierowi, twórcy wielu polskich odznaczeń państwowych i wojskowych.

Punktem wyjścia do prac artystycznych był opis logo: koło z wpisanym w nie równobocznym trójkątem o uwypuklonych wszystkich bokach. W trójkąt wpisany jest znak paragrafu, a pod trójkątem skrót nazwy samorządu krajowego (Krajowej Izby Radców Prawnych) „K.I.R.P.”.

W szczegółowym opisie projektu artysty czytamy: „paragraf wpisany w równoramienny stylizowany trójkąt o uwypuklonych bokach. Pod trójkątem znajduje się uwypuklony napis o treści „Krajowa Izba Radców Prawnych”. Trójkąt i napis otaczają rzeźby trzech gałązek liści wawrzynu, tworząc nieregularne koło. (…)”.

W archiwach Krajowej Izby Radców Prawnych odnaleziono pierwotne szkice logotypu. Kolejne etapy pracy nad znakiem identyfikującym samorząd radców prawnych są widoczne na grafikach ilustrujących tekst. Prezentujemy ponadto papeterię Krajowej Izby Radców Prawnych z różnych okresów historycznych.

Profesjonalną Księgę znaku, szczegółowe parametry logotypu, zasady korzystania z niego wprowadzono w 2011 roku, Uchwałą Nr 61/VII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych.