MUZEUM HISTORII SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
RADCÓW PRAWNYCH

WŁADZE

I Kadencja (1983-1987)

KRRP - prezydium: Józef Zych - prezes; Aleksander Gutthy - wiceprezes, Andrzej Hanusz - wiceprezes, An­drzej Kalwas - wiceprezes, Witold Preiss - sekretarz, Waldemar Kosiński - skarbnik do marca 1984 r., Emil Berendowicz - skarbnik od marca 1984 r.

Członkowie KRRP: Edmund Alexiewicz*, Małgorzata Bachalska, Piotr Bober, Edward Chmiel, Juliusz Cybulski, Jerzy Dąbek, Władysław Dmochowski*, Zdzisław Frasunkiewicz, Piotr Garszczyński, Celestyn Graszewicz, Jerzy Grudziński, Ignacy Grum, Mieczysław Huchla*, Stanisław Hulpowski-Szulc, Zbigniew Iliński, Tadeusz Jasiński, Jan Jaskółka, Maria Jędrysek, Zdzisław Kminikowski (do listopada 1985 r.), Ryszard Stanisław Korski, Waldemar Kosiński (do maja 1986 r.), Marian Kowol, Henryk Kula, Jerzy Kuszczak*, Marian Leksan, Jacek Marczak*, Janusz Mikołajewski*, Andrzej Popczyk, Zygmunt Prośniak*, Janusz Olszewski, Stanisław Rakoczy, Henryk Rogala, Jerzy Ruszczyński, Dariusz Sałajewski, Jacek Sarnowski, Maciej Senkowski, Maria Sta­niszkis*, Zbigniew Szychowski*, Władysław Siwek (do maja 1986 r.), Roman Smycz, Andrzej Skotnicki, Kazimierz Włodarczyk, Wiesław Woźniak, Andrzej Wybranowski, Regina Zaborska, Gizela Zamojska

*członkowie prezydium

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Tadeusz Żurowski – przewodniczący

Zastępcy: Stanisław Podgórski, Andrzej Ważbiński

Członkowie WSD: Mieczysław Bielski, Anna Banasik-Kaim, Bohdan Borkowski, Wła­dysław Boryczko, Krystyna Czubińska, Jerzy Dobek, Władysław Felsztyński, Józef Głębocki, Anna Godlewska, Kazimierz Kudlicki, Cecylia Kulesza, Włodzimierz Maćkowiak, Metody Metkowski, Gustaw Mokrski, Stanisław Niedzielski, Tadeusz Piątkowski, Stanisław Rajchel

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Purzycki

Zastępcy: Jan Aleksy, Marek Koprowski, Józef Powałowski

Wyższa Komisja Rewizyjna: Bernardyn Pawłowicz - przewodniczący

Zastępca: Witold Kubisz

Sekretarz: Bronisława Urbańska

Członkowie WKR: Władysław Idzior (od 1986 r.), Renata Leszczak, Antoni Karśnicki, Le­szek Kłonowski, Stanisław Piechota, Ryszard Tusk (od 1986 r.), Leszek Witkowski, Michał Zieliński

 

II Kadencja (1987-1991)

KRRP - prezydium: Józef Zych - prezes; Adam Dobrowolski - wiceprezes, Władysław Dmochowski - wicepre­zes, Janusz Mikołajewski - wiceprezes, Andrzej Popczyk - wiceprezes, Anna Popowicz - sekretarz, Emil Berendowicz - skarbnik

Członkowie KRRP: Małgorzata Bachalska, Mirosława Błaszczyk, Jan Chudzik, Juliusz Cybul­ski, Tadeusz Ćwikliński, Dariusz Sałajewski, Jerzy Dąbek, Jerzy Dorenda, Zdzisław Dworakowski, Barbara Ge­newska, Ignacy Grum, Piotr Garszczyński, Aleksander Gutthy, Mieczysław Huchla, Andrzej Hanusz, Jerzy Husar, Jan Ilcewicz, Zbigniew Iliński, Maria Jędrysek, Tadeusz Jasiński, Jan Jaskółka, Jerzy Kuszczak, Jerzy Kowal­ski, Marian Kowol, Roman Kuczyński, Henryk Kula, Stanisław Lewandowski, Juliusz Lubowiecki, Jacek Mar­czak, Bernard Marczewski, Wacław Niechciał, Stanisław Nowakowski, Anna Ołdakowska, Jan Ostrowski, Zofia Roguska, Wiktor Rudziński, Jarema Sawiński, Andrzej Skotnicki, Maria Staniszkis, Aleksander Szpilarewicz, Antoni Szreder, Tadeusz Tórz, Krzysztof Wilski, Danuta Ziontek

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Brunon Bucholz - przewodniczący

Członkowie WSD: Władysław Boryczko, Ja­nusz Chrząszcz, Adam Gonerko, Tadeusz Gostkowski, Maria Jagodzińska, Jan Klafkowski, Andrzej Knobel, Lech Krajewski, Kazimierz Kudlicki, Edmund Nagrodzki, Jerzy Nocuń, Andrzej Odorkiewicz, Irena Orleańska, Win­centy Pawlaczyk, Jerzy Rusecki, Jan Sadowski, Marian Snopkowski, Agnieszka Sojka, Szymon Styś

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Kazimierz Graff

Zastępcy: Bogusław Baranowski, Krzysztof Bodio, Waldemar Karniej, Tadeusz Pietruszewski, Andrzej Wiśniewski

Wyższa Komisja Rewizyjna: Bogdan Borkowski – przewodniczący

Członkowie WKR: Alicja Czubakowska,Zdzisław Frasunkiewicz, Anna Koerber, Bronisław Ociepa, Jerzy Reklewski, Ewa Skupień, Kazimierz Stragierowicz, Bronisława Urbańska

 

III Kadencja (1991-1995)

KRRP - prezydium: Jacek Żuławski - prezes, Anna Luboińska-Rutkiewicz - wiceprezes, Andrzej Popczyk - wi­ceprezes, Andrzej Kalwas - wiceprezes, Krzysztof Wilski - wiceprezes; Anna Ołdakowska - sekretarz (do października 1992 r.), Elżbieta Kwiatkowska - z-ca sekretarza a od października 1992 - sekretarz; Elżbieta Babicz - skarbnik, Ignacy Grum - zastępca skarbnika

Członkowie KRRP: Krystyna Babiak, Jacek Bojarowski, Grażyna Brzezińska, Sławomir Buczarski, Juliusz Cybulski, Lucyna Czerska, Tadeusz Ćwikliński, Ewa Dąbrowska, Sławo­mir Dąbrowski, Jerzy Dorenda, Wojciech Drożdżał, Zdzisław Dworakowski, Barbara Genewska, Danuta Gostkowska, Jadwiga Grzemska, Franciszek Grzybkowski, Andrzej Hanusz, Robert Horodeczny, Jan Ilcewicz, Zbigniew Iliński, Maria Jędrysek, Zenon Klatka, Jerzy Kowalski, Marian Kowol, Andrzej Krysiuk, Henryk Kula, Jerzy Kuszczak, Jacek Marczak, Janusz Mikołajewski, Wacław Niechciał, Irena Niewęgłowska, Jerzy Piechociński, Francisz­ka Pisańska, Anna Popowicz, Zbigniew Radczak, Jerzy Reklewski, Henryk Rogala, Wojciech Rychel, Dariusz Sałajewski, Krystyna Stoga, Bogdan Tański, Dariusz Tomaszewski

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Janusz Krzyżewski - przewodniczący

Zastępcy: Tomasz Bukowski, Andrzej Odorkiewicz, Tadeusz Ziętek

Członkowie WSD: Tadeusz Artymiuk, Szczepan Ba­licki, Władysław Boryczko, Zbigniew Chrząstek, Zdzisław Czarniecki, Jerzy Dąbkowski, Adam Gonerko, Tade­usz Gostkowski, Kazimierz Grzegorzewski, Ewa Jezierewska, Teresa Juszczyńska, Anna Karaś, Zenobiusz Mo­ścicki, Regina Prażmo-Nowomiejska, Włodzimierz Sarnowski, Tadeusz Żurowski

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Janusz Wójcik

Zastępcy: Witold Hazuka, Mirosław Nowakowski, Władysław Rosłoń, Hanna Wąsowicz

Wyższa Komisja Rewizyjna: Witold Preiss - przewodniczący

Zastępcy: Roman Milan,  Henryk Okraska

Sekretarz: Anna Szeffer

Członkowie WKR: Krystyna Bodnar, Elżbieta Cie­ślik, Marta Małysa, Władysław Siwek, Ewa Zwolińska

 

IV  Kadencja (1995-1999)

KRRP - prezydium: Andrzej Kalwas - prezes; Krystyna Babiak - wiceprezes, Jerzy Kuszczak - wiceprezes, Ja­nusz Mikołajewski - wiceprezes, Dariusz Tomaszewski - wiceprezes; Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka - sekre­tarz; Juliusz Cybulski - skarbnik

Członkowie KRRP: Zygmunt Adamski, Andrzej Baraniecki, Piotr Bober, Gra­żyna Błociszewska-Jankowska, Sławomir Buczarski, Bolesław Chylak, Lucyna Czerska, Wojciech Drożdżał, Tadeusz Ćwi­kliński, Agnieszka Dąbrowska, Ewa Dąbrowska, Sławomir Dąbrow­ski, Zdzisław Dworakowski, Barbara Genewska, Ignacy Grum, Jadwiga Grzemska, Franciszek Grzybkowski, Andrzej Hanusz, Zbigniew Iliński, Jan Ilcewicz, Tadeusz Jasiński, Ewa Jezierewska, Jerzy Kowalski, Kazimierz Kowalski, Marian Kowol, Andrzej Krysiuk, Juliusz Lubowiecki, Jan Łoziński, Jacek Marczak, Wacław Niechciał, Irena Nie­węgłowska, Andrzej Popczyk, Zygmunt Prośniak, Krystyna Robak, Henryk Rogala, Wojciech Rychel, Wiktor Rzewuski, Dariusz Sałajewski, Andrzej Skotnicki, Bolesław Stocker, Krystyna Stoga, Aleksan­der Szpilarewicz, Bazyli Zacharczuk, Maciej Zieliński

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Stanisław Małecki - przewodniczący

Zastępcy: Brunon Bucholz, Anna Karaś

Członkowie WSD: Tadeusz Czyż, Marek Dudziak, Przemysław Dumana, Danuta Dzidko, Walde­mar Dziarnowski, Świętosław Fortuna, Krzysztof Ferić, Janina Fox, Stanisław Hęćka, Jan Kamiński, Ireneusz Kruszka, Kazimierz Kudlicki, Danuta Kordonowska-Głowa, Aleksandra Otrębska, Andrzej Przybylski, Małgorza­ta Śleszyńska, Wacław Wyrzykowski

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Winnicki

Zastępcy: Hanna Chabros, Teresa Mikołajczyk, Mieczysław Pitiak, Magdalena Szczęśniak, Andrzej Wiśniew­ski

Wyższa Komisja Rewizyjna: Władysław Lewandowski - przewodniczący

Zastępcy: Elżbieta Cieślik, Alfred Sikora

Sekretarz: Małgorzata Sajdak

Członkowie WKR: Marek Montewka, Jolanta Styszyńska, Zbigniew Wojciechowski, Henryk Wrzesiński, Zbigniew Zając

 

V Kadencja (1999-2003)

KRRP prezydium: Andrzej Kalwas – prezes, Zenon Klatka - wiceprezes, Janusz Mikołajewski – wiceprezes, Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka – sekretarz, Juliusz Cybulski – skarbnik; członkowie prezydium: Grażyna Błociszewska-Jankowska, Maciej Bobrowicz, Agnieszka Dąbrowska, Andrzej Hanusz, Andrzej Krysiuk, Jerzy Kuszczak, Jacek Marczak, Andrzej Skotnicki, Krystyna Stoga

Członkowie KRRP: Zygmunt Adamski, Krystyna Babiak, Andrzej Baraniecki, Piotr Bober, Sławomir Buczarski, Bolesław Chylak, Ewa Dąbrowska, Wojciech Drożdżał, Elżbieta Gajda-Krynicka, Barbara Genewska, Wojciech Grochowiecki, Ignacy Grum, Zbigniew Iliński, Maria A. Jasińska, Andrzej Kamiński, Mirosław Karpiński, Witold Kosarewicz, Marian Kowol, Juliusz Lubowiecki,  Jan Łoziński, Danuta Marciniak-Chejde, Alicja Misarko, Irena Niewęgłowska, Krystyna Robak, Henryk Rogala, Wiesław Roleder, Wiktor Rudziński, Wojciech Rychel, Michał Rzepecki, Wiktor Rzeuski, Marek Skierczyński, Bolesław Stӧcker, Krzysztof Śniegocki, Dariusz Tomaszewski, Andrzej Tynel, Zbigniew Wojnicki, Bazyli Zacharczuk

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Stanisław Małecki – przewodniczący

Członkowie WSD: Krzysztof Bodio, Brunon Bucholz, Halina Cyranowska, Hanna Durka, Waldemar Dziarnowski, Danuta Dzitko, Bolesław Kaczmarek, Anna Karaś, Barbara Kras, Henryk Kuligowski, Romualda Liberska, Maria Majewska, Andrzej Motyka, Agnieszka Niezabitowska, Andrzej Odorkiewicz, Elżbieta Osińska, Wiesław Rusek,  Krystyna Wendlandt-Gwoździcka, Janusz Wiltos

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Winnicki

Zastępcy: Ewa Falkowska, Andrzej Hardy, Ewa Krzysztoporska, Henryka Mazur, Andrzej Wiśniewski

Wyższa Komisja Rewizyjna: Władysław Lewandowski – przewodniczący

Członkowie WKR: Hanna Chabros, Jadwiga Grzemska, Piotr Kondek, Marta Małysa, Jadwiga Mróz, Aleksandra Otrębska, Leszek Witkowski, Henryk Wrzesiński

 

VI Kadencja (2003-2007)

KRRP prezydium: Andrzej Kalwas – prezes do września 2004 r., Maciej Bobrowicz- wiceprezes, Zenon Klatka – wiceprezes (od października 2004 prezes),  Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka – wiceprezes, Jacek Marczak – wiceprezes, Władysław Lewandowski – sekretarz, Juliusz Cybulski – skrabnik,  Członkowie prezydium: Krystyna Babiak, Grażyna Błociszewska-Jankowska, Piotr Bober, Agnieszka Dąbrowska, Andrzej Hanusz, Jan Łoziński, Dariusz Sałajewski, Krystyna Stoga, Maria Ślązak

Członkowie Rady: Teresa Bucholtz, Aleksander Ciesielski, Bolesław Chylak, Wojciech Drożdżał, Bogdan Dzitko, Stefan Giziński,  Ignacy Grum, Krystyna Gwoździcka, Elżbieta Gajda-Krynicka, Zbigniew Iliński, Robert Jędrzejczyk, Hanna Klonowska, Krzysztof Kola, Danuta Koszyk-Ciałowicz, Marian Kowol,  Witold Kosarewicz, Barbara Kras, Jerzy Kuszczak, Aleksander Łapka,  Halina Łukasiewicz, Maria Majewska, Danuta Marciniak-Chejde, Lija Mąkosa, Franciszka Pisańska , Wiesław Radomski, Wiesław Roleder, Wiktor Rudziński, Wojciech Rychel, Dariusz Sałajewski, Lech Marek Skierczyński,  Teresa Stecyk, Ewa Stompor-Nowicka, Janusz Wiltos, Wiesław Woźniak, Bazyli Zacharczuk, Anna Zaleska

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Stanisłw Małecki – przewodniczący

Zastępcy: Anna Karaś, Krzysztof Bodio

Członkowie WSD: Anna Biel, Karol Ciechanowicz, Halina Cyranowska, Danuta Dzitko, Janina Fox, Bolesław Kaczmarek,   Robert Makarowicz, Anna Napieralska, Agnieszka Niezabitowska, Zbigniew Pawlak, Wiesłw Rusek, Małgorzata Sajdak, Barbara Sienkiewicz, Andrzej Skotnicki, Jarosław Sobutka, Jerzy Szaciłowski, Jadwiga Wróblewska

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Winnicki

Zastępcy: Andrzej Hardy, Mirosława Ślusarczyk, Hanna Sokulska, Eugeniusz Kostulak,   Andrzej Wiśniewski

Wyższa Komisja Rewizyjna: Piotr Kondek – przewodniczący

Zastępca: Jolanta Styczyńska

Sekretarz: Aleksandra Otrębska

Członkowie WKR: Andrzej Dramiński, Mirosława Głowacka, Bożena Górska, Halina Kiedel, Danuta Kitlińska-Kawa, Tomasz Wiśniewski;

 

VII Kadencja (2007-2010)

KRRP prezydium: Maciej Bobrowicz- prezes, Krystyna Babiak – wiceprezes, Piotr Bober – wiceprezes, Jan Łoziński – wiceprezes, Dariusz Sałajewski – wiceprezes, Bazyli Zacharczuk – skarbnik, Ewa Stompor-Nowicka – sekretarz, członkowie prezydium: Agnieszka Dąbrowska, Danuta Koszyk-Ciałowicz, Teresa Stecyk, Maria Ślązak, Robert Kamionowski

Czlonkowie Rady: Krystyna Babiak, Zygmunt Baranowski, Krzysztof Batorski, Monika Białas, Grażyna Błociszewska-Jankowska, Piotr Bober, Wojciech Chłopek, Bolesław Chylak, Juliusz Cybulski, Helena Dobrosz, Wojciech Drożdżał, Marian Falco, Jadwiga Grzemska, Krystyna Gwoździcka, Andrzej Hanusz, Andrzej Hatalski, Wiesław Hydyma, Mieczysław Humka, Anna Ignaczak, Piotr Kamiński, Krzysztof Kola, Przemysław Kozdój, Barbara Kras, Magdalena Łempicka, Maria Majewska, Dariusz Matuk, Agnieszka Niezabitowska, Ryszard Ostrowski, Zbigniew Pawlak, Wiesław Radomski, Wiktor Rudziński,  Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka, Marek Skierczyński, Jerzy Sobczak, Alicja Staroń, Teresa Stecyk, Michał Stępniewski,  Krzysztof Andrzej Strzyżewski, Hubert Terentiew, Marek Wojewoda, Urszula Woreta, Wiesłąw Woźniak, Anna Zaleska, Bazyli Zacharczuk

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Janusz Mikołajewski – przewodniczący

Zastępcy: Anna Karaś, Henryk Kuligowski, Wiesław Rusek

Członkowie WSD: Antoni Barcikowski, Anna Bogdanis, Bogusława Boyen, Piotr Burda, Ewa Cieślak, Grzegorz Dorożalski, Piotr Dragon, Janina Fox, Piotr Gajoch, Krzysztof Górecki, Bronisław Kachnikiewicz, Andrzej Kaliński, Andrzej Kaliński, Leszek Korczak, Janina Kruszewska, Ewa Krzysztoporska, Mariusz Łątkowski, Anna Napieralska, Anna Piątkowska, Małgorzata Sajdak, Barbara Sienkiewicz, Jarosław Sobutka, Sławomir Stoliński, Monika Studzińska, Zdzisław Sznycer, Aleksander Szpilarewicz, Zbigniew Wojciechowski

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Wiśniewski

Zastępcy: Jerzy Burkowski, Elżbieta Cieślik, Hanna Durka, Andrzej Hardy, Piotr Karwat, Piotr Kubik, Artur Person, Tomasz Scheffler, Joanna Żurek-Krupka

Wyższa Komisja Rewizyjna: Piotr Kondek – przewodniczący

Zastępcy: Jolanta Styczyńska, Marek Wikiński

Sekretarz: Hanna Chabros

Członkowie WKR: Andrzej Baraniecki, Barbara Bieluszewska, Halina Chrzanowska, Halina Cyranowska, Iwona Drohomirecka-Kowalczyk, Sławomir Kamiński, Halina Kiedel, Michał Korwek, Witold Kostulak

 

VIII Kadencja (2010-2013)

KRRP prezydium– Maciej Bobrowicz - prezes, Dariusz Sałajewski – I wiceprezes, Piotr Bober – wiceprezes, Włodzimierz Chróścik – wiceprezes, Jan Łoziński – wiceprezes, Bazyli Zacharczuk – skarbnik, Ewa Stompor-Nowicka – sekretarz, członkowie: Iwona Bendorf-Bundorf, Danuta Koszyk-Ciałowicz, Wiesław Radomski, Maria Ślązak, Zbigniew Tur

Członkowie KRRP: Ewa Arcisz, Krystyna Babiak, Zygmunt Baranowski, Sławomir Bartnik, Grażyna Błociszewska-Jankowska, Piotr Bober, Romuald Chełmiński, Wojciech Chłopek, Bolesław Chylak, Helena Dobrosz, Andrzej Domański, Grażyna Grzmil, Wiesław Hudyma, Mieczysław Humka, Anna Ignaczak, Ewa Jezierewska, Piotr Kamiński, Krzysztof Kola, Michal Korwek, Przemysław Kozdój, Barbara Kras, Katarzyna Kudlak, Sebastian Leś, Andrzej Lubieniecki, Magdalena Łępicka, Tomasz Majorowicz, Jacek Marczak, Dariusz Matuk, Marek Mazur, Jerzy Mojsiewicz, Ryszard Ostrowski, Kinga Przybylska-Charif, Wiesław Radomski, Aleksandra Siewicka, Lech Marek Skierczyński,  Anna Sobczak, Albert Stawiszyński, Teresa Stecyk, Ewa Stompor-Nowicka, Elwira Szurmińska-Kamińska, Zbigniew Szychowski, Maria Ślązak, Zbigniew Tur, Małgorzata Walaszczyk-Borek, Ryszard Wilmanowicz, Krzysztof Wojdygowski, Marek Wojewoda, Anna Zaleska

Skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego: Jarosław Sobutka – przewodniczący

Członkowie WSD: Andrzej Hryniewicz, Jacek Klimowicz, Wojciech Kuśnierek, Zbigniew Wojciechowski, Juliusz Cybulski, Piotr Drago, Bogusław Pasieczny, Małgorzata Sajdak, Bogusława Boyen, Karol Korczyński, Grzegorz Koksanowicz, Magdalena Śniegula, Krzysztof Górecki, Elżbieta Kucharska, Tomasz Działyński, Sergiusz Foltynowicz, Henryk Kuligowski, Jadwiga Jarosz, Stefan Mazurkiewicz, Antoni Barcikowski, Maria Majewska, Aleksander Szpilarewicz, Emilia Małkowska, Elżbieta Boniuszko, Elżbieta Gajda-Krynicka, Leszek Korczak, Krystyna Stoga, Janina Kruszewska

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Andrzej Wiśniewski

Zastępcy: Barbara Bołtryk-Czechowska, Andrzej Hardy, Konrad Mazur,  Barbara Biedroń, Jolanta Szczepańska-Fiuk

Wyższa Komisja Rewizyjna: Hanna Chabros – przewodnicząca 

Członkowie WKR: Grażyna Brzezińska, Halina Chrzanowska, Iwona Drohomirecka-Kowalczyk, Alicja Juszczyk, Maciej Konwisarz, Sławomir Majka, Elżbieta Mucha, Aleksandra Otrębska, Mirosław Tetkowski, Krzysztof Urbaniak, Wiesław Woźniak

 

IX Kadencja (2013-2016)

KRRP prezydium: Dariusz Sałajewski – prezes, Arkadiusz Bereza – wiceprezes, Włodzimierz Chróścik – wiceprezes, Zbigniew Pawlak – wiceprezes, Ewa Stompor-Nowicka – wiceprezes, Maria Ślązak – wiceprezes, Barbara Kras – sekretarz, Iwona Bendorf-Bundorf – skarbnik, członkowie: Krystyna Babiak, Grażyna Grzmil, Wiesław Hudyma, Lech Marek Skierczyński

Członkowie KRRP: Ewa Arcisz, Sławomir Bartnik, Barbara Bieluszewska, Piotr Bober, Marzena Brukwicka, Romuald Chełmiński, Juliusz Cybulski, Helena Dobrosz, Andrzej Domański, Tomasz Głębocki, Mirosława Głowacka, Grażyna Grzmil, Wiesław Hudyma, Mieczysław Humka, Anna Ignaczak, Alicja Juszczyk, Piotr Kamiński, Aldona Kaniewska, Jolanta Karpińska, Iwona Kobus, Arkadiusz Koper, Michał Korwek, Danuta Koszyk-Ciałowicz, Alicja Kujawa, Henryk Kuligowski, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Jan Łoziński, Andrzej Ksokowski, Sławomir Majka, Jacek Marczak, Przemysław Mijal, Jerzy Mosek, Tomasz Osiński, Ryszard Ostrowski, Zbigniew Pawlak, Anna Polańska, Anna Sobczak, Rafał Stankiewicz, Teresa Stecyk, Elwira Szurmińska-Kamińska, Maria Ślązak, Paweł Świrski, Zbigniew Tur, Aleksandra Tyburska, Małgorzata Walaszczyk-Borek, Ryszard Wilmanowicz, Marek Wojewoda, Anna Zaleska

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Jarosław Sobutka – przewodniczący

Członkowie WSD: Antoni Barcikowski, Bogusława Boyen, Piotr Dragon, Dariusz Drozdowski, Tomasz Działyński, Teresa Famulska, Tadeusz Filocha, Elżbieta Gajda-Krynicka, Krzysztof Górecki, Marek Hamerlik, Anna Karaś, Jacek Klimowicz, Karol Korczyński, Anna Maria Kozłowska, Janina Kruszewska, Elżbieta Kucharska, Mariusz Łątkowski, Emilia Małkowska, Stefan Mazurkiewicz, Bogusław Piaseczny, Danuta Rebeta, Hubert Schwarz, Krystyna Stoga, Bożena Stradowska-Adamska, Magdalena Szcześniak, Dorota Szubielska, Magdalena Śniegula, Sławomir Wasilewski, Zbigniew Wojciechowski

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Tomasz Scheffler

Zastępcy: Krzysztof Bodio, Krzysztof Bojarczuk, Lech Ciarkowski, Michał Jasiak, Bronisław Kachnikiewicz, Anna Kończyk, Konrad Mazur, Krystyna Wal-Sobieszek, Bożena Zajdel

Wyższa Komisja Rewizyjna: Hanna Chabros – przewodnicząca

Członkowie WKR: Halina Chrzanowska, Grażyna Ciechanowska, Iwona Drohomirecka-Kowalczyk, Krzysztof Kola, Marta Małysa, Elżbieta Mucha, Aleksandra Otrębska, Maciej Penczerzyński, Aleksandra Siewicka-Marszałek, Mirosław Tetkowski, Wiesław Woźniak, Joanna Żurek-Krupka

 

X Kadencja (2016-2020)

KRRP – prezydium: Maciej Bobrowicz – prezes; Leszek Korczak – wiceprezes; Michał Korwek – wiceprezes; Ryszard Ostrowski – wiceprezes; Zbigniew Tur – wiceprezes; Elwira Szurmińska-Kamińska - sekretarz; Danuta Koszyk-Ciałowicz – skarbnik

Członkowie KRRP: Ewa Arcisz, Krystyna Babiak, Sławomir Bartnik, Anna Biel, Ewa Bielecka, Piotr Bober, Marzena Brukwicka, Bartosz Brylski, Marcin Cecot, Hanna Chabros, Włodzimierz Chróścik, Lech Ciarkowski, Jarosław Dąbkowski,  Andrzej Domański, Weronika Filiks, Andrzej Głogowski, Piotr Grodzki, Mieczysław Humka, Anna Ignaczak, Katarzyna Jabłońska, Ewa Jezierewska, Andrzej Kadzik, Piotr Kamiński, Jacek Klimowicz, Tomasz Korpusiński,  Gabriela Krajczewska, Adam Król, Henryk Kuligowski, Łukasz Leja, Witold Lewandowski,  Jan Łoziński, Sławomir Majka, Przemysław Mijal, Jerzy Mosek, Stefan Mucha, Tomasz Nawrot, Łukasz Oleksiuk, Bartosz Opaliński, Zbigniew Pawlak, Andrzej Pieścik, Jowita Pilarska-Korczak, Danuta Rebeta, Michał Rościszewski, Mirosław Sadowski, Dariusz Sałajewski, Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka, Tomasz Scheffler, Anna Sękowska, Lech Skierczyński, Rafał Stankiewicz, Teresa Stecyk, Ewa Stompor-Nowicka, Elwira Szurmińska-Kamińska, Maria  Ślązak, Bartłomiej Tkacz, Aleksandra Tyburska, Małgorzata Walaszczyk-Borek, Ryszard Wilmanowicz, Joanna Wisła-Płonka, Magdalena Witkowska, Marek Wojewoda, Bazyli Zacharczuk, Sławomir Żałobka

Wyższy Sąd Dyscyplinarny: Krzysztof Górecki - przewodniczący
Zastępcy: Juliusz Cybulski, Teresa Famulska, Andrzej Hryniewicki, Dorota Szubielska, Magdalena Śniegula

Członkowie WSD: Cezary Andruszewski, Sławomir Bereza, Jacek Będkowski, Stanisław Chmielewski, Piotr Dragon, Dariusz Drozdowski, Adela Fischer, Tomasz Fox, Elżbieta  Gajda-Krynicka, Marek Hamerlik, Anna Karaś, Tadeusz Kieliszewski, Grzegorz Koksanowicz, Karol Korczyński, Tadeusz Kieliszewski, Anna Kozłowska, Janina Kruszewska, Piotr Kubik, Michał Łukasik, Maria Majewska, Joanna Maruszewska, Stefan Mazurkiewicz, Wojciech Płóciennik, Jolanta Ruszczak, Małgorzata Sajdak, Arkadiusz Sawala, Karolina Szał, Magdalena Szepczyńska, Robert Staszewski, Piotr Trębicki, Iwona Zielezińska, Rafał Ziembiński

Główny Rzecznik Dyscyplinarny: Jarosław Sobutka

Zastępcy: Krzysztof Bodio, Wacław Górecki, Michał Jasiak, Bronisław Kachnikiewicz, Piotr Karwat, Anna Kończyk, Alicja Kujawa, Mariusz Łątkowski, Tomasz Mazurczak, Sławomir Pilipiec

Wyższa Komisja Rewizyjna: Joanna Żurek–Krupka – przewodnicząca

Zastępcy: Katarzyna Bisowska, Aleksandra Otrębska

Sekretarz: Maciej Penczerzyński

Członkowie WKR: Gabriela Bar, Grażyna Brzezińska, Halina Chrzanowska, Bożena Górska, Halina Kiedel, Tadeusz Lewandowski, Jacek Leńczuk, Grzegorz Lorych, Marta Małysa, Maciej Pohl, Piotr Sydor, Dorota Sylwestrzak, Józef Tetkowski, Marek Wikiński, Michał Woźniak